Klubnyheder

Generalforsamling i Birkerød Håndboldklub den 19. april 2022 kl. 19.00

05.04.2022

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 19. april 2022 kl. 19.00 i klublokalet i Birkerød Idrætscenter.


Bestyrelsen i BHK indbyder hermed til ordinær generalforsamling i klublokalet i Birkerød Idrætscenter. Dagsorden for mødet er følgende:


  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af årsregnskabet for 2021
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 
  5. Valg til bestyrelsen - formand
  6. Valg til bestyrelsen, herunder kasserer
  7. Valg til bestyrelsen - suppleanter
  8. Behandling af indkomne forslag (forslag skal stilles senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen)
  9. Eventuelt


På gensyn og med venlig hilsen

Bestyrelsen