Klubnyheder

Generalforsamling i Birkerød Håndboldklub tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.30

04.04.2023


Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.30 i klublokalet i Birkerød Idrætscenter.


Dagsorden for mødet er følgende:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af årsregnskabet for 2022

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at medlemskontingent forhøjes med kr. 100,00 halvårligt.

5. Valg til bestyrelsen – formand

6. Valg til bestyrelsen, herunder kasserer

7. Valg til bestyrelsen – suppleanter

8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal stilles senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen

9. Eventuelt