Klubnyheder

Ekstraordinær generalforsamling i Birkerød Håndboldsklub afholdes 14. september 19.30 i BIC

14.08.2021 / 27.08.2021

Ekstraordinær generalforsamling afholdes tirsdag d. 14. september 2021 kl. 19:30 i klublokalet i Birkerød Idrætscenter.


Bestyrelsen i BHK indbyder til ekstraordinær generalforsamling - mødet afholdes i klublokalet i Birkerød Idrætscenter. Ekstraordinær generalforsamlingen er besluttet på seneste generalforsamling.


Dagsorden for mødet - som beskrevet i vedtægterne:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelser og godkendelse af årsrapport med tilhørende revisionsberetning 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent

5. Valg til bestyrelsen - formand

6. Valg til bestyrelsen - næstformand og kasserer

7. Valg til bestyrelsen - suppleanter

8. Indkomne forslag - forslag skal stilles senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen

9. Eventuelt


På gensyn og med venlig hilsen 

Bestyrelsen